Teka 5 let záruka zdarma

Luxusní Elektro.eu

Váš nákup

Zákaznický účet:

Nabídka zboží

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat

ve všední dny 9 - 16 hod:

tel.: +420 739 878 414

Kdykoliv

e-mail: info@luxusni-elektro.eu

více

Chcete dostávat novinky?

Teka 5 let záruka zdarma - detail produktu

katalog zboží > Dřezové baterie > Alveus

 1
Doprava zdarma Doprava na místo užití zdarma

Teka 5 let záruka zdarma

Cena: 10 000,- Kč (vč. DPH)
Výrobce: Teka

Podmínky pro záskání prodloužené záruční doby:

§ 1 . O B E C N Á U S TA N O V E N Í
1. Organizátorem akce „PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA“ je:
Teka-CZ, spol. s r. o.,
VbHolešovičkách 593, 180 00 Praha 8
(označovaný jako „TEKA“ nebo „organizátor“).
2. Prodloužená záruka představuje rozšíření standardní
záruky 24 měsíců ob36 měsíců bezplatného servisu na
vybrané aboznačené modely vbtomto katalogu.
3. Prodloužená záruka kryje náklady na výkon práce
servisního technika a náhradní díly nezbytné při
případné opravě. Podrobné podmínky jsou uvedeny
na
www.tekaservis.cz.
4. Prodloužená záruka se vztahuje na vybrané
spotřebiče zakoupené od 1. 9. 2017
do ukončení platnosti tohoto materiálu.
5. Podmínkou pro poskytnutí prodloužené záruky je
registrace zákazníka u organizátora akce písemnou
formou podle pokynů na přiloženém certifikátu nebo
na
www.tekaservis.cz (viz informace na zadní straně).
6. K účasti v této akci jsou způsobilí pouze spotřebitelé
starší 18-ti let, kteří uskutečnili maloobchodní nákup
vybraných spotřebičů (dále jen „zákazníci“).
7. Prodloužená záruka se vztahuje na nákupy vybraných
spotřebičů uskutečněné zákazníky v maloobchodní
síti a za předpokladu, že jsou jimi používány
v domácnostech na území České nebo
Slovenské republiky.
8. Veškeré informace získané v souvislosti
sbprodlouženou zárukou budou použity
organizátorem výhradně pro účely vbní stanovené.
9. Informace tvoří osobní údaje zákazníků abjsou
chráněny vbsouladu se zákonem obochraně
osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány
organizátorem pouze vbrozsahu nezbytném pro akční
nabídku – prodlouženou záruku. Poskytnutí osobních
údajů je dobrovolné, ale vyžadováno pro poskytnutí
akční nabídky.
§ 2 . P O D M Í N KO U
Ú Č A S T I N A A K C I J E
a. Nákup výrobku během platnosti akční nabídky.
b. Registrace ve lhůtě jednoho měsíce od data
nákupu. Registraci lze provést písemně zasláním
doporučeného dopisu sbúplně abčitelně vyplněným
certifikátem abpřiloženou kopií nákupního dokladu
a foto výrobního štítku na adresu organizátora, nebo
na stránkách
www.tekaservis.cz vyplněním formuláře
pod záložkou „prodloužená záruka“ abpřiložením
fotografie nákupního dokladu a výrobního štítku.
c. Je-li za podmínek stanovených vbtěchto pravidlech
provedena registrace zákazníka pro prodlouženou
záruku vbregistračním systému, obdrží zákazník
do 30ti dnů poštou platný Voucher sbvyznačením
platnosti 5-ti leté záruční doby.
§ 3 . M O Ž N O S T Z A KO U P E N Í
P R O D L O U Ž E N É Z Á R U Č N Í D O BY
Na spotřebiče uvedené v tomto katalogu, které
nejsou označeny symbolem pro bezplatné
prodloužení záruční doby, lze tuto prodlouženou záruční
dobu dokoupit za jednorázový poplatek 1 000 Kč.
Podmínkou však je zakoupení prodloužené záruční doby
spolu s výrobkem v rámci jedné objednávky v okamžiku
jejího zadání. Pozdější dokoupení není možné. Pro uznání
takto zakoupené prodloužené záruční doby je nezbytné
postupovat podle pokynů, uvedených v §1. a §2. – viz výše.