Ochrana osobních dat

Luxusní Elektro.eu

Váš nákup

Zákaznický účet:

Nabídka zboží

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat

ve všední dny 9 - 16 hod:

tel.: +420 739 878 414

Kdykoliv

e-mail: info@luxusni-elektro.eu

více

Chcete dostávat novinky?

Ochrana osobních dat

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá osobní data. Tato data však chráníme před zneužitím

Každý zákazník musí při objednávce uvést následující údaje:

o       Jméno a příjmení

o       Úplnou poštovní adresu - pro dodání zásilky

o       Telefonické spojení

o       Adresu elektronické pošty

Tyto informace jsou nezbytné pro správné dodání zboží, ke komunikaci se zákazníkem a dále k zaúčtování platby za nakoupené zboží.

Právnická osoba uvádí také následující údaje o firmě:

o       Jméno firmy

o       IČ

o       DIČ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.